Φαρμακοποιός

Ένας επαγγελματίας με εξειδίκευση σε φάρμακα και προϊόντα υγείας είναι φαρμακοποιός. Με το έργο του προστατεύει την υγεία των ανθρώπων εκπαιδεύοντας και ευαισθητοποιώντας τους στη σωστή χρήση των φαρμάκων. Πρέπει να είναι σε θέση να εξηγήσει στον ασθενή τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ φαρμάκων, μεταξύ φαρμάκων και τροφής, πιθανές αντενδείξεις και πιθανές παρενέργειες.

Παρέχονται πληροφορίες για την υγεία σχετικά με τη χρήση φαρμάκων, καθιστώντας δυνατή την πρόληψη της ακατάλληλης χρήσης. Δεν μπορεί να κάνει διαγνώσεις γιατί δεν είναι εξουσιοδοτημένο να αντικαταστήσει έναν γιατρό, αλλά μάλλον συνεργάζεται μαζί του για να βοηθήσει τον ασθενή να κατανοήσει τους στόχους της θεραπείας, τις κατάλληλες μεθόδους δοσολογίας για τα φάρμακα και την τήρηση της θεραπείας.

x