Σχετικά με τη μελλοντική καριέρα

Καινοτόμος Προσέγγιση

Αυτό το προϊόν είναι ένα καινοτόμο παιδαγωγικό εργαλείο με διαδικτυακή καθοδήγηση που στοχεύει να υποστηρίξει τους φοιτητές στην επιλογή των σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της μελλοντικής εργασίας τους. Αυτό το εργαλείο θα επιτρέψει στους χρήστες να αναγνωρίσουν τις διαφορετικές αναπαραστάσεις των κύριων πτυχών και γνώσεων διαφορετικών επαγγελμάτων μέσω εικόνων και βίντεο.

Animation one
Animation two
Animation Three
Animation Four
feature_img_videos

Πώς να πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο

Σε αυτήν την ιστοσελίδα, θα βρείτε 3 ενότητες με περιεχόμενο που σχετίζεται με μελλοντικές σταδιοδρομίες – ΚΑΡΙΕΡΑ, ΤΟΠΟΙ και ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ.

Περιηγηθείτε στις ΚΑΡΙΕΡΑ και βρείτε 30 επαγγέλματα που παρουσιάζονται με σύντομες συνεντεύξεις βίντεο, περιγραφές και δεξιότητες που απαιτούνται.

Περιηγηθείτε στα PLACES για να δείτε 10 επαγγέλματα που έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση στις 5 ευρωπαϊκές χώρες (οι χώρες είναι οι εταίροι του έργου). Εδώ θα μπορείτε επίσης να βρείτε πληροφορίες σχετικά με το εύρος μισθών για αυτά τα επαγγέλματα σε καθεμία από τις 5 χώρες και τις προοπτικές των 30 επαγγελμάτων αντίστοιχα.

Περιηγηθείτε στο SKILLS και ανακαλύψτε τις 10 πιο κοινές soft skills που απαιτούνται στην αγορά εργασίας, μια σύντομη περιγραφή κάθε δεξιότητας συμπληρώνεται με γραφικά υλικά και μερικές ασκήσεις που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να εργαστείτε πάνω σε αυτήν την ικανότητα.

Τα περιεχόμενα είναι αλληλένδετα, ώστε να μπορείτε εύκολα να περιηγηθείτε σε όλες τις ενότητες και να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες.

Υπάρχει επίσης η επιλογή σύνδεσης. Η σύνδεση σάς επιτρέπει να δημιουργήσετε ένα προφίλ ώστε να μπορείτε να επισημάνετε ενδιαφέρον περιεχόμενο και να δημιουργήσετε ένα προσωπικό χαρτοφυλάκιο, το οποίο μπορεί να ληφθεί ως αρχείο pdf και να εκτυπωθεί για χρήση.

Ξεκινήστε τώρα
Animation top left
Animation left buttom
center top
right buttom

Σχετικά με το έργο

Από την πολυετή εμπειρία των εταίρων, γεννήθηκε η ιδέα ενός έργου, όπου θα αναπτύσσονταν καινοτόμα και διεθνή εργαλεία για την αποτελεσματική καθοδήγηση των νέων στη διαδικασία της επαγγελματικής τους πορείας. Αυτό θα διευκόλυνε τη συμπερίληψή τους στην ίδια τη διαδικασία και θα τους βοηθούσε να εκπληρώσουν ενεργά τον ρόλο που έχουν στην επιλογή μιας κατεύθυνσης σταδιοδρομίας.

Το Future Career αναπτύχθηκε ως προϊόν του Erasmus+ Project EDU. Οδηγία.

Animation one
Animation two
Animation Three
Animation Four

Ποιον απευθύνεται το έργο;

Το έργο απευθύνεται κυρίως σε μαθητές. Θα αναπτύξουμε καινοτόμα εργαλεία και προσεγγίσεις για την επαγγελματική τους κατεύθυνση, διευκολύνοντάς τους έτσι να αποφασίσουν για μια πιθανή συνέχιση της εκπαίδευσής τους και να επιλέξουν το επάγγελμά τους.Θα προσφέρουμε στους εκπαιδευτικούς εκπαίδευση και υποστήριξη για την εισαγωγή συγκεκριμένων τομέων σπουδών και τη χρήση δεξιοτήτων και εργαλείων, ειδικά από τους τομείς της πληροφορίας, της επικοινωνίας και της ψηφιακής τεχνολογίας, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να βοηθήσουν τους μαθητές να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους, καθώς και σε συμβούλους και όλοι όσοι εμπλέκονται στον επαγγελματικό προσανατολισμό των φοιτητών. Συγκρίνοντας εμπειρίες σε διεθνές επίπεδο, θα αναπτύξουμε νέες προσεγγίσεις και θα βελτιώσουμε ήδη γνωστές τεχνικές επαγγελματικού προσανατολισμού. Θα δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στη χρήση ανεπτυγμένων ψηφιακών εργαλείων.

2 πλατφόρμες

Στο πλαίσιο του έργου δημιουργήθηκαν δύο διαδικτυακές πλατφόρμες. Το πρώτο, στο οποίο βρίσκεστε αυτή τη στιγμή, απευθύνεται σε νέους που αναζητούν πληροφορίες σχετικά με την απόφαση σταδιοδρομίας και την εγγραφή τους στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή στα κολέγια. Το δεύτερο απευθύνεται σε δασκάλους και συμβούλους, οι οποίοι μπορούν έτσι να βοηθήσουν τον μαθητή να επιλέξει το κατάλληλο επάγγελμα για αυτούς. Περιέχει διάφορα εργαλεία, με έμφαση στα επιστημονικά επαγγέλματα – το επαγγελματικό μέλλον.Το Future Career αναπτύχθηκε ως προϊόν του Erasmus+ Project EDU. Οδηγία.

Συνεργάτες του έργου

MAD for Europe

x