Grčija

V Grčiji je razvijajoči se trg dela v zadnjih letih doživel pomembne spremembe. Nekateri poklici so izginili in naredili prostor novim, ki imajo zdaj ključno vlogo v našem vsakdanjem življenju. Prihodnost dela v Grčiji je pretežno osredotočena na tehnologijo in poslovanje, kjer so se pojavile inovativne vloge, ki ustrezajo zahtevam digitalne dobe.

Poleg tega je opazen porast ustvarjalnih poklicev, zlasti na digitalnem področju, kar poudarja vse večji pomen umetniških in domišljijskih spretnosti v različnih panogah. Odkrijte vznemirljivi svet dela v Grčiji, kjer se tehnologija, posel in ustvarjalnost prepletajo ter oblikujejo poklice prihodnosti.

Natančneje, poklici, po katerih povprašujejo v Grčiji, so:

#ZaposlitevRazpon plač (neto plače)
1Psihologinja706 € – 4.932 € na mesec
2Učitelj v osnovni šoli424 € – 1.733 € na mesec
3Odvetnik853 € – 3.965 € na mesec
4Zdravnik972 € – 4.560 € na mesec
5Videograf508 € – 1.537 € na mesec
6Policist812 € – 1.947 € na mesec
7Podjetnik620 € – 1.301 € na mesec
8Računovodja/ekonomist823 € – 2.613 € na mesec
9Inženir816 € – 2.560 € na mesec
10Mladinski delavec769 € – 2.627 € na mesec
11Spletni razvijalec2.583 € – 5.500 € na mesec
12Kuhar575 € – 2.007 € na mesec
13Natakar518 € – 1.233 € na mesec
14Srednješolski učitelj897 € – 3.141 € na mesec
15Šolski svetovalec769 € – 2.627 € na mesec
16Osebni trener421 € – 1.822 € na mesec
17Novinar681 € – 2.073 € na mesec
18Farmacevt705 € – 2.060 € na mesec
19Nutricionist627 € – 1.571 € na mesec
20Fizioterapevt606 € – 1.669 € na mesec
21Frizer469 € – 1.170 € na mesec
22Vzgojiteljica v vrtcu722 € – 3.460 € na mesec
23Spletni vplivnež327 € – 7.832 € na mesec
24Turistični vodnik633 € – 1.404 € na mesec
25Veterinar672 € – 2.453 € na mesec
26Kmet583 € – 1.364 € na mesec
27Digitalni tržnik892 € – 3.699 € na mesec
28Kadrovski strokovnjak1.135 € – 4.303 € na mesec
29Programerski tehnik892 € – 2.732 € na mesec
30Strokovnjak za kibernetsko varnost723 € – 4.732 € na mesec
32Arhitekt702 € – 2.078 € na mesec
32Medicinska sestra628 € – 1.911 € na mesec

Psihologinja

Razpon plače: 706€ – 4.932€ mesečno

Možnosti zaposlitve:  Τ poklic psihologa je v zadnjih letih začel postajati zelo priljubljen v grški družbi, saj so se pojavile potrebe po podpori in svetovanju na različnih področjih. Poleg tega sta večkulturnost v šolah in rasizem družbena pojava s humanitarno vsebino, saj določata ravnovesje nacionalne entitete. Delajo lahko v javnem ali zasebnem sektorju.

Učitelj v osnovni šoli

Razpon plače: 424€ – 1.733€ mesečno

Zaposlitvene možnosti:  Zaradi velikega števila tujcev, ki ne govorijo grškega jezika, se ustvarjajo nove poklicne zaposlitvene možnosti. Učitelji lahko dosežejo naziv ravnatelja osnovne šole ali svetovalnega delavca. Zaposleni so predvsem v javnem in zasebnem osnovnem šolstvu ter v številnih vrstah izobraževalnih in pedagoških dejavnosti. Kot samostojni podjetniki lahko ustanovijo svojo zasebno šolo ali se vključijo v zasebne ure.

Odvetnik

Razpon plače: 853€ – 3.965€ mesečno

Možnosti zaposlitve: diplomant pravne fakultete se lahko ukvarja z različnimi pravnimi poklici, kot so odvetnik, sodnik, notar, sodni izvršitelj ali tožilec, lahko nadaljuje kariero diplomata, dela v javni upravi ali dela kot pravni svetovalec v zasebnih podjetjih. Tehnološke, pogajalske in organizacijske sposobnosti ter razumevanje finančnih in poslovnih ciljev so veščine, ki so za pravnika na trgu dela zelo cenjene.

Zdravnik

Razpon plače: 972€ – 4.560€ mesečno

Zaposlitvene možnosti: Značilnost poklica zdravnika je visoka specializacija in dolgoletno usposabljanje. Medicina je razdeljena na 39 osnovnih specialnosti, ki jih priznava grška država. Vse medicinske specialnosti spadajo v štiri temeljne veje medicinske znanosti: patologija, kirurgija, klinični laboratorij in laboratorijska medicina, psihiatrija. Zdravniški poklic ima vedno enak pomen, ne glede na čas.

Videograf

Razpon plače: 508€ – 1.537€ mesečno

Zaposlitvene možnosti: To je poklic z veliko možnostmi za razvoj in zadovoljivim plačilom. Videografi so lahko zaposleni v javnem ali zasebnem sektorju kot zaposleni ali delajo kot svobodnjaki. Predvsem lahko delajo na televizijskih postajah, oglaševalskih agencijah itd.

Policist

Razpon plače: 812€ – 1.947 € mesečno

Možnost zaposlitve: Naloga policista je vzdrževanje javnega reda, miru in varnosti. Dela za grško policijo, ki je civilna služba z vojaško organizacijo in poroča Ministrstvu za javni red. Izvajajo predhodne preiskave, izvršujejo odredbe sodnih odločb, varujejo javne zgradbe, varujejo življenja dostojanstvenikov. Glede na standardne kvalifikacije so razdeljeni v specialnosti in postanejo a) policisti, b) glavni policisti, c) častniki.

Podjetnik

Razpon plače: 620€ – 1.301€ mesečno

Zaposlitvene možnosti: Podjetnik ima pridobljena potrebna znanja in veščine, da lahko profesionalno deluje v vseh panogah, bodisi kot vodja podjetij, organizacij in storitev v zasebnem in javnem sektorju bodisi kot samozaposlen. Uporablja sodobne znanstvene in tehnološke metode ter upravne prakse pri organizaciji in upravljanju podjetij zasebnega in javnega sektorja. 

Računovodja / ekonomist

Razpon plače: 823€ – 2.613€ mesečno

Zaposlitvene možnosti: zaradi razvoja na trgu dela so obeti glede povpraševanja po računovodjih v prihodnosti pozitivni. Njihove plače se razlikujejo glede na specializacijo in delovne izkušnje. Računovodja lahko dela v podjetjih, javnih ali bančnih organizacijah ter v državnih ali lokalnih vladnih podjetjih. Deluje lahko tudi kot svobodnjak. Velikokrat računovodje ustanovijo svoja podjetja in vodijo računovodstvo za številna majhna podjetja ali posameznike. Pogosto imajo lahko tudi nekateri računovodje, ki delajo kot zaposleni v podjetjih, tudi svoj davčni urad.

Inženir

Razpon plače: 816€ – 2.560€ mesečno

Možnosti zaposlitve: Danes se inženirji soočajo z nekaj težavami z brezposelnostjo. Posodobitev in širitev industrijske dejavnosti v naši državi naj bi ustvarila nova delovna mesta in boljše perspektive. Inženir strojništva lahko dela kot uslužbenec na Ministrstvu za industrijo, v organizacijah ali občinskih podjetjih, v zasebnih podjetjih, obrti, industriji, v tehničnih podjetjih in v podjetjih, ki se ukvarjajo s trgovanjem z mehansko opremo. Kot samostojni delavec se lahko ukvarja s študijem in izvedbo strojnih inštalacij v zgradbah ali drugih večjih tehničnih projektih.

Mladinski delavec

Razpon plače: 769€ – 2627€ mesečno

Možnost zaposlitve: Poklic mladinskega delavca je v porastu. Je eden od ukrepov za preprečevanje brezposelnosti in izboljšanje kakovosti izobraževanja v naši državi. Mladinski svetovalec deluje v mladinskih strukturah javnega sektorja, v mladinskih strukturah zasebnega sektorja ali zagotavlja neodvisne storitve zgoraj navedenim strukturam.

Spletni razvijalec

Razpon plače: 2.583€ – 5.500€ mesečno

Zaposlitvene možnosti: Poklic spletnega razvijalca ima pozitivne možnosti na trgu dela, saj računalniške aplikacije posegajo v vedno več področij našega življenja. Plačilo je zadovoljivo. Za specialnost spletnega razvijalca poklicna licenca ni potrebna. Spletni razvijalci se lahko zaposlijo kot zaposleni v vseh javnih službah, ali kot zasebniki v podjetjih, agencijah, trgovinah, organizacijah, podjetjih, ki imajo IT produkte ali uporabljajo takšne sisteme, kot so IT centri, IT podjetja, IT centri bank, organizacij, ministrstva, univerze.

Kuhar

Razpon plače: 575€ – 2.007€ mesečno

Zaposlitvene možnosti: Na splošno so obeti za poklice v sektorju pozitivni. Samostojni delavci so plačani glede na svoje izkušnje, ugled in vrsto posla, njihovi zaslužki pa lahko dosežejo visoke ravni. Kuharji lahko delajo v hotelih, restavracijah, bolnišnicah, šolah, fakultetah, univerzitetnih klubih, ladjah, tovarnah, ustanovah, zabaviščnih centrih, podjetjih za pripravo hrane. Odprejo lahko celo svojo restavracijo, trgovino s hrano za s seboj ali se ukvarjajo z organizacijo banketov.

Natakar

Razpon plače: 518€ – 1.233€ mesečno

Možnosti zaposlitve: Možnosti zaposlitve so v veliki meri odvisne od turističnega prometa in delovanja ali rasti rekreacijskih območij. Natakar lahko dela v hotelskih podjetjih, restavracijah, na potniških ladjah in križarkah, v slaščičarnah, menzah, centrih za zabavo in prosti čas, banketih in drugih svečanih dogodkih. Plača natakarja je razmeroma dobra, sorazmerna z njegovimi izkušnjami in kvalifikacijami, dopolnjujejo pa jo napitnine, ki jih prejme od strank, ki jih streže.

Učitelj

Razpon plače: 897€ – 3.141€ mesečno

Zaposlitvene možnosti: Veliko povečanje števila univerzitetnih diplomantov ustvarja resne težave pri njihovi absorpciji v javno (in zasebno) srednješolsko izobraževanje, ki se razlikuje glede na njihovo smer. Boljše zaposlitvene možnosti so v zasebnem sektorju. Srednješolski učitelji običajno delajo v srednjih šolah (javnih-zasebnih). Vendar pa lahko glede na njihovo posebnost delajo v osnovnem izobraževanju (npr. telovadci, glasbeniki) in na usposabljanju (npr. šole IEK, KEK, OAED). Prav tako lahko kot svobodnjaki delajo v mentorskih šolah, dajejo zasebne ure ali ustanovijo svojo zasebno šolo ali mentorsko šolo.

Šolski svetovalec

Razpon plače: 769€ – 2.627€ mesečno

Zaposlitvene možnosti: Za opravljanje svojega dela potrebujejo znanstveni in pedagoški ugled in prepričljivost, morajo biti sprejeti, ne smejo biti izzvani, izkazovati zanimanje za znanstveno usposabljanje učiteljev ter zagotavljati pozitivno motivacijo in podporo pri delu. . Delujejo v lokalnih direktoratih za osnovno in srednje šolstvo z namenom znanstvenega in pedagoškega usmerjanja in podpore učiteljem vseh stopenj izobraževanja.

Osebni trener

Razpon plače: 421€ – 1.822€ mesečno

Zaposlitvene možnosti: Zaposlitvene možnosti osebnih trenerjev so neposredno povezane s športom, za katerega se specializirajo, pomembno vlogo pa igra individualni ali timski. Za osebne trenerje Team Sports je možnosti zaposlitve več. Na splošno so obeti za trenerski poklic pozitivni, saj se zanimanje vedno bolj premika k aktivnim športom. Osebni trenerji so lahko zaposleni v različnih športnih klubih ali kot osebni trenerji športnikov, v reprezentancah in v ekipah zavodov, organov ali šol.

Novinar

Razpon plače: 681€ – 2.073€ mesečno

Zaposlitvene možnosti: Na področju novinarstva obstaja velika ponudba kadrov z različnih področij in z različnimi izobrazbami, zaposlitve pa se ne razvijajo enako hitro. Novinar lahko dela v dnevnem in periodičnem tisku, na nacionalnih in zasebnih radijskih in televizijskih postajah, pa tudi v službah za tisk in odnose z javnostmi, javnih in zasebnih ustanovah. Kot zunanji sodelavec lahko piše članke v revijah in časopisih, sodeluje z novinarskimi organizacijami ali se loteva poročil za različne publikacije in radijske postaje.

Farmacevt

Razpon plače: 705€ – 2.060€ mesečno

Zaposlitvene možnosti: Poklic farmacevta danes predstavlja težave pri sprejemanju diplomantov. Velja za precej nasičeno, zlasti v velikih mestih, kjer je veliko lekarn. Delovna mesta v farmacevtski industriji so omejena. Farmacevt lahko dela kot zaposleni v lekarni, bolnišnicah, zavarovalnicah, ambulantnih lekarnah in industriji za proizvodnjo zdravil ali kozmetičnih izdelkov. Kljub temu lahko deluje kot samostojni podjetnik z vodenjem lastne lekarne.

Nutricionist

Razpon plače: 627€ – 1.571€ mesečno

Možnosti zaposlitve: vedno večji pomen, ki ga ljudje pripisujejo svojim prehranjevalnim navadam, je glavni dejavnik povečanja povpraševanja po poklicu dietetika-nutricionista. Dietetik-nutricionist lahko dela v službah, ki vključujejo ali so povezane s prehrano (šole, bolnišnice, raziskovalni programi, mediji, zdravstveni poklici, športna prizorišča, inštituti, centri za hujšanje, prehranska svetovalnice). Izkušen nutricionist lahko bodisi pridobi administrativne naloge bodisi ustanovi lastno podjetje.

Fizioterapevt

Razpon plače: 606€ – 1.669€ mesečno

Zaposlitvene možnosti: Poklic se je v zadnjih desetletjih pri nas zadovoljivo razvil. Število ponujenih delovnih mest je zadovoljivo, strokovnjaki pa dobro plačani, še posebej, če vodijo zasebno fizioterapevtsko ambulanto. Fizioterapevt lahko dela v fizioterapevtskih laboratorijih, bolnišnicah, klinikah, fundacijah in zavarovalnicah, kozmetičnih salonih, športnih klubih in športnih centrih, ustanovah za osebe s posebnimi potrebami, domovih za ostarele ali telovadnicah.

Frizer

Razpon plače: 469€ – 1.170€ mesečno

Zaposlitvene možnosti: Frizer lahko opravlja samostojna ali samostojna dela kot pomočnik v organiziranih frizerskih salonih ali brivnicah. Frizerji lahko delajo v kozmetičnih salonih, centrih za hujšanje, frizerskih salonih, pa tudi v gledališču, kinu, na televiziji in v modnih hišah, kot svetovalci za uporabo, kot svetovalci ali izobraževalci v posameznih frizerskih delavnicah ali šolah. Diplomanti TEI lahko delajo tudi kot svobodnjaki v lastnem frizerskem salonu.

Vzgojiteljica v vrtcu

Razpon plače: 722€ – 3.460€ mesečno

Zaposlitvene možnosti: Zaradi velikega števila diplomantov vrtcev jih je razmeroma težko vključiti v javno izobraževanje, vendar obstajajo možnosti za izboljšanje zaradi razvoja socialnih storitev v zadnjih letih. Vzgojitelj je lahko zaposlen v javnem in zasebnem osnovnem šolstvu, v javnih in zasebnih vrtcih, v zavodih za varstvo otrok, v otroških bolnišnicah ipd. Lahko tudi ustanovi svoj vrtec ali vrtec.

Spletni vplivnež

Razpon plače: 327€ – 7.832€ mesečno

Možnosti zaposlitve: Podjetja se bodo z vplivneži obrnila prek oglaševanja ali neposredno, da bi z njimi ustvarila partnerstvo. Način zaslužka je odvisen od medija in le okvirno, ti načini so lahko: Instagram, objave (fotografije/videi), zgodbe, videi IGTV, darila, blog, članki s povezavo do podjetja (recenzije, predstavitve itd.). ), oglaševalske pasice, pridruženi marketing, darila, YouTube, videoposnetki, zgodbe, Facebook, objave, videoposnetki, zgodbe, darila. Vse zgoraj navedeno je le okvirno in se razlikuje glede na potrebe posamezne znamke in seveda glede na posamezne vplivneže.

Turistični vodnik

Razpon plače: 633€ – 1.404€ mesečno

Zaposlitvene možnosti: Obeti za poklic so pozitivni zaradi povečanja števila potovanj in izboljšanja življenjskega standarda, zaradi česar ljudje potrebujejo kakovostne počitnice. Na splošno pa so pozitivni obeti odvisni od splošnega poteka turizma v Grčiji. Vodnik je lahko zaposlen v EOT servisih, v velikih turističnih agencijah v odvisnem delovnem razmerju in kot samostojni delavec lahko sodeluje s turističnimi agencijami ali EOT servisi.

Veterinar

Razpon plače: 672€ – 2.453€ mesečno

Možnosti zaposlitve: Dejavniki, kot so človekoljubje, naraščajoč življenjski standard, ki omogoča hišne ljubljenčke, in državna kampanja za dobro počutje živali pomagajo spodbujati poklic. Veterinar dela v zasebnih ordinacijah, zasebnih laboratorijih, v javnem sektorju (Ministrstvo za kmetijstvo, Kmetijska banka) ali kot sodelavec na obstoječih fakultetah po podiplomskem in doktorskem študiju. Prav tako lahko dela v kmetijskih zadrugah in društvih, v klavnicah, prašičerejah, farmah, perutninarskih farmah, farmacevtski industriji ter živilski industriji ali industriji krme.

Kmet

Razpon plače: 583€ – 1.364€ mesečno

Zaposlitvene možnosti: Z mehanizacijo kmetijske proizvodnje, pojavom sodobnih načinov izkoriščanja zemlje in opuščanjem podeželja je ponudba delovne sile v kmetijskem sektorju drugačna kot prej. Poleg tega sprememba podnebnih razmer vpliva tudi na ta trg dela na področju kmetijske proizvodnje. Kmet v Grčiji je samozaposlen in običajno obdeluje lastno zemljo. V času žetve ali setve potrebuje več delavcev in takrat najame delavce na kmetiji. Kmet dela individualno, večinoma na podeželju, pa tudi v rastlinjakih, odvisno od sezone ali pridelka.

Digitalni tržnik

Razpon plače: 892€ – 3.699€ mesečno

Možnosti zaposlitve: Nedvomno se je področje digitalnega marketinga v zadnjih letih hitro razvilo, tako v tujini kot tudi v Grčiji. Z malimi in velikimi podjetji, ki se obračajo na digitalno trženje, obstaja potreba po strokovnjakih v industriji z ustreznimi znanji in izkušnjami. Lahko delate za podjetje s polnim delovnim časom ali delate kot samostojni podjetnik za različna podjetja. Delate lahko tudi v agenciji za digitalni marketing in si tako pridobite izkušnje iz različnih podjetij in produktov.

Kadrovski strokovnjak

Razpon plače: 1.135€ – 4.303€ mesečno

Zaposlitvene možnosti: V panogi je veliko povpraševanja po vodilnih kadrih. Ukvarjanje s kadri in pomen njihovega prispevka k učinkovitosti in konkurenčnosti podjetja oziroma organizacije ustvarja dobre pogoje za zaposlitev zadostnega števila kadrovskih strokovnjakov. Kadrovski strokovnjaki delajo v malih ali velikih podjetjih in organizacijah. Javna podjetja imajo običajno specializirane kadrovske službe in to predvsem podjetja širšega javnega sektorja, kot so banke ali zavarovalnice.

Programer

Razpon plače: 892€ – 2.732€ mesečno

Možnosti zaposlitve: Programer oblikuje računalniške programe. Pretvori analitikovo rešitev v podrobne logične diagrame in kodira programe v izbranem programskem jeziku, tako da jih osebni računalnik prepozna. V bistvu prilagaja zmogljivosti osebnih računalnikov potrebam uporabnika. Ukvarja se tudi s preučevanjem in implementacijo novih sistemov ali z izboljšavami in promocijo znanih aplikacij ter preverja programe, da se prepriča, ali rezultati ustrezajo realnosti, in odpravi morebitne napake.

Strokovnjak za kibernetsko varnost

Razpon plače: 723€ – 4.732€ mesečno

Možnosti zaposlitve: Danes je najbolj perspektiven poklic strokovnjak za kibernetsko varnost. Diplomanti lahko delajo kot vodje informacijske varnosti, revizorji informacijske varnosti, varnostni menedžerji ali arhitekti, višji varnostni inženirji, strokovnjaki za varstvo podatkov v pomorskem sektorju ali v regulativnih in revizijskih organih v javnem sektorju.

Arhitekt

Razpon plače: 702€ – 2.078€ mesečno

Zaposlitvene možnosti: Delajo lahko v javnem sektorju, na ministrstvih, v organizacijah, bankah, kot svobodni delavec, kot učitelj izobraževanja in usposabljanja. Nova področja arhitekture, s katerimi se lahko profesionalno ukvarjajo, so skrb za okolje in krajino, industrijska proizvodnja objektov in opreme, vzdrževanje, preoblikovanje in ponovna uporaba starih objektov, krajinska arhitektura, nove tehnologije v projektiranju in gradnji, sociološki in etnološki pristopi. do oblikovalskih in avdiovizualnih parametrov, kot elementa za izrabo prostora. Danes so obeti za poklic zelo pozitivni.

Medicinska sestra

Razpon plače: 628€ – 1.911€ mesečno

Zaposlitvene možnosti: Na področju zdravstva so velike potrebe po usposobljenih medicinskih sestrah. Njihove zaposlitvene možnosti so zelo pozitivne, tako v javnem kot zasebnem zdravstvenem sektorju. Za medicinske sestre, ki delajo v državi, obstaja možnost prekvalifikacije za dve leti v bolnišnici in pridobitve specializacije iz specialnosti, kot so patologija, kirurgija, psihiatrija, pediatrija. Medicinska sestra lahko glede na svojo usposobljenost dela v bolnišnicah, klinikah, zdravstvenih domovih, klinikah in laboratorijih, v zdravstvenih sektorjih zavarovalniških organizacij, domovih za ostarele in velikih podjetjih, ki imajo klinike za osebje, pri raziskavah in političnem načrtovanju v področja zdravstva, kot trenerka bodočih sester medicinskih sester ali končno kot samostojna delavka, ki opravlja storitve izključno za bolnike.

x