Kmet

Kmet je kmetijski strokovnjak, ki prideluje poljščine ali redi živino za hrano, vlakna ali druge proizvode. Pripravljajo zemljo, sadijo in žanjejo pridelke, skrbijo za živino, vzdržujejo kmetijsko opremo in zgradbe ter upravljajo finančne vidike svoje kmetije.

Kmetje morajo imeti močno delovno etiko, fizično vzdržljivost in poznavanje rastlinske in živalske biologije, vremenskih vzorcev in poslovnega vodenja. Delajo dolge ure, pogosto v zahtevnih razmerah in morajo biti sposobni prilagoditi se spreminjajočim se tržnim razmeram in okoljskim dejavnikom. Kmetovanje je pomemben poklic, ki zahteva trdo delo, predanost in strast do kmetijstva in okolja.

x