Αγρότης

Ένας αγρότης είναι ένας επαγγελματίας γεωργός που καλλιεργεί καλλιέργειες ή εκτρέφει ζώα για τρόφιμα, φυτικές ίνες ή άλλα προϊόντα. Προετοιμάζουν το έδαφος, φυτεύουν και συγκομίζουν καλλιέργειες, φροντίζουν τα ζώα, συντηρούν τον αγροτικό εξοπλισμό και τα κτίρια και διαχειρίζονται τις οικονομικές πτυχές της φάρμας τους.

Οι αγρότες πρέπει να έχουν ισχυρή εργασιακή ηθική, σωματική αντοχή και γνώση της φυτικής και ζωικής βιολογίας, των καιρικών προτύπων και της επιχειρηματικής διαχείρισης. Εργάζονται πολλές ώρες, συχνά σε δύσκολες συνθήκες και πρέπει να είναι σε θέση να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς και στους περιβαλλοντικούς παράγοντες. Η γεωργία είναι ένα ζωτικής σημασίας επάγγελμα που απαιτεί σκληρή δουλειά, αφοσίωση και πάθος για τη γεωργία και το περιβάλλον.

x