Upravljanje časa

Socialni mediji

Oseba z veščinami upravljanja s časom je:

  1. organizirana, učinkovito načrtuje in določa prednostne naloge za optimizacijo produktivnosti.
  2. So disciplinirani, postavljajo si cilje in roke ter učinkovito razporejajo čas za njihovo izpolnitev.
  3. Imajo sposobnost učinkovitega dodeljevanja virov in uravnoteženja konkurenčnih prioritet, kar zagotavlja učinkovit potek dela.
  4. Z veščinami upravljanja s časom lahko zmanjšajo stres, povečajo učinkovitost in dosežejo boljše ravnotežje med poklicnim in zasebnim življenjem.

Kaj je upravljanje s časom?

Upravljanje s časom je mehka veščina, ki vključuje sposobnost določanja prioritet nalog, učinkovitega upravljanja s časom in učinkovite uporabe razpoložljivih virov za doseganje določenih ciljev. To je sposobnost uravnotežiti zahteve službe, osebnega življenja in drugih obveznosti, hkrati pa zagotoviti, da so naloge opravljene v dodeljenem času.

Učinkovito upravljanje s časom vključuje postavljanje jasnih in dosegljivih ciljev, njihovo razdelitev na manjše naloge in njihovo prednostno razvrščanje glede na njihovo pomembnost in nujnost. Vključuje tudi ustvarjanje urnika ali seznama opravil in dodeljevanje časa vsaki nalogi na podlagi njene prioritete in roka. Poleg tega upravljanje s časom zahteva sposobnost delegiranja nalog in odgovornosti, reči ne motečim dejavnikom ter se prilagajati spreminjajočim se okoliščinam in nepričakovanim dogodkom.

Ljudje, ki imajo močne veščine upravljanja s časom, so običajno organizirani, točni in zanesljivi. Sposobni so učinkovito upravljati s svojim časom, učinkovito delati pod pritiskom in se držati rokov brez ogrožanja kakovosti ali uspešnosti. Učinkovite veščine upravljanja s časom lahko izboljšajo produktivnost, zmanjšajo stres in povečajo splošno zadovoljstvo pri delu.

Organizirano

Disciplinirano

Uravnotežite prioritete

Zmanjšan stres

Primer praktičnega usposabljanja za upravljanje časa: zmanjšanje motenj

Začnite tako, da nekaj dni spremljate svoj čas. Vsako uro si zapišite, kaj počnete. Morda boste opazili, da vas nekatere stvari motijo, na primer telefon ali TV. Zapišite, kaj vas moti.

Nato poiščite rešitve, ki vam bodo pomagale ostati osredotočeni. Morda lahko med delom izklopite telefon ali ga postavite v drugo sobo. Lahko pa si določite pravilo, da svoja sporočila ali družbena omrežja pregledujete le ob določenih urah dneva.

Če to dejavnost izvajate s skupino, med seboj delite svoje motnje in ideje. Morda boste našli nove rešitve, na katere prej niste pomislili! Z vajo se lahko naučite, kako se izogniti motnjam in bolje upravljati svoj čas.

x