Χτίσιμο ομάδας

Τι είναι το ομαδικό χτίσιμο; Το Team building είναι η διαδικασία συγκέντρωσης ατόμων για να χτιστεί μια ομάδα. Η συγκρότηση ομάδας απαιτείται για τη δημιουργία μιας ισχυρής συνεκτικής ομάδας που συνεργάζεται για έναν κοινό στόχο. Το Team building αποτελείται από

Read More

No Comments

Ελαστικότητα

Τι είναι η ανθεκτικότητα; Η επιχειρηματική ανθεκτικότητα είναι μια προσέγγιση που επιχειρεί να προετοιμάσει τους οργανισμούς για απρόβλεπτες διακοπές. Είτε αντιμετωπίζουν φυσικές καταστροφές, διακοπές της εφοδιαστικής αλυσίδας, διακοπές πληροφορικής και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, είτε ακόμη και μια παγκόσμια κρίση υγείας,

Read More

No Comments

Ευκαμψία

Τι είναι η ευελιξία; Ευελιξία στο χώρο εργασίας σημαίνει να μπορείς να προσαρμόζεσαι γρήγορα στις νέες συνθήκες καθώς προκύπτουν. Ένας εργαζόμενος που είναι ευέλικτος μπορεί να αλλάξει τα σχέδια για να πλοηγηθεί ή να ξεπεράσει απρόβλεπτα εμπόδια. Ένας εργοδότης μπορεί

Read More

No Comments

Ηγεσία

Τι είναι η ηγεσία; Ηγεσία είναι η ικανότητα ενός ατόμου ή μιας ομάδας ατόμων να επηρεάζει και να καθοδηγεί οπαδούς ή άλλα μέλη ενός οργανισμού. Περιλαμβάνει τη λήψη – μερικές φορές δύσκολες – αποφάσεις, τη δημιουργία και τη άρθρωση ενός

Read More

No Comments

Επίλυση προβλήματος

Τι είναι η επίλυση προβλημάτων Γιατί οι εργοδότες προσλαμβάνουν υπαλλήλους; Να τους βοηθήσει να λύσουν προβλήματα. Είτε είστε χρηματοοικονομικός αναλυτής που αποφασίζει πού θα επενδύσει τα χρήματα της επιχείρησής σας είτε ένας έμπορος που προσπαθεί να βρει ποιο κανάλι θα

Read More

No Comments

Κριτική σκέψη

Τι είναι η κριτική σκέψη Η κριτική σκέψη έχει περιγραφεί ως ικανότητα αμφισβήτησης. να αναγνωρίζει και να δοκιμάζει υποθέσεις που τηρήθηκαν στο παρελθόν· να αναγνωρίσει την ασάφεια. να εξετάσει, να ερμηνεύσει, να αξιολογήσει, να συλλογιστεί και να προβληματιστεί. να λαμβάνει

Read More

No Comments

Διαχείριση χρόνου

Τι είναι η διαχείριση χρόνου; Η διαχείριση χρόνου είναι μια ήπια δεξιότητα που περιλαμβάνει την ικανότητα ιεράρχησης εργασιών, αποτελεσματικής διαχείρισης του χρόνου και αποτελεσματικής χρήσης των διαθέσιμων πόρων για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων και στόχων. Είναι η ικανότητα εξισορρόπησης των

Read More

No Comments

Δημιουργικότητα

Τι είναι η δημιουργικότητα; Η δημιουργικότητα είναι μια μαλακή δεξιότητα που αναφέρεται στην ικανότητα να σκέφτεσαι έξω από το κουτί, να δημιουργείς πρωτότυπες ιδέες και να βρίσκεις καινοτόμες λύσεις σε προβλήματα. Περιλαμβάνει το συνδυασμό υπαρχουσών γνώσεων, εμπειριών και προοπτικών με

Read More

No Comments

Recent Posts

    Recent Comments

    Χωρίς σχόλια για εμφάνιση.

    Categories

    • Χωρίς κατηγορία
    x